V současné době probíhá průzkum možností různých energetických zdrojů.